diving-805582_1920Društvo za podvodne aktivnosti MINA je neprofitna udruga građana osnovana s ciljem bavljenja podvodnim istraživanjima u svim vodenim okruženjima (more, unutarnje vode, speleološki objekti i drugo) te bavljenje ronjenjem koje nadilazi okvire sportsko rekreativnog ronjenja kao i tehnički zahtjevnim ronjenjima.
Osim toga jedan od važnih ciljeva je stavljanje svih resursa na raspolaganje sustavu zaštite i spašavanja u slučaju potrebe s naglaskom na specifične kombinacije znanja i vještina koje članovi posjeduju.
Osnivačka skupština udruge održana je 20. prosinca 2015. godine, nakon čega je odmah započela izrada svih važnih planova i temeljnih dokumenata udruge, izradom kojih su postavljeni čvrsti temelj i jasan smjer i plan daljnjeg razvoja.
Kako osnovna aktivnost udruge nisu uobičajena stažna ronjenja već specifični zadaci u podmorju udruga okuplja i adekvatan profil članstva koji može svojim formalnim i neformalnim vještinama i znanjima doprinijeti ciljevima udruge sukladno planu i programu. Tako DPI MINA trenutačno okuplja 15-ak članova različitih profila koji uključuju instruktore ronjenja i drugih vezanih vještina, profesionalne vatrogasce, geografe, morske biologe, informatičare, elektroničare i druga zanimanja koji mogu uvelike pridonijeti radu udruge i pomoći ostvarivanju čak i najzahtjevnijih projekata.
Trenutačno je rad DPI MINA obilježavaju nastojanja za osiguranje resursa za samostalno provođenje vlastitih projekata koji su pripremljeni i koji se trenutačno provode sukladno vlastitim mogućnostima. Više o projektima možete pronaći kategoriji projekti.

Osnovne informacije:

Naziv / Skraćeni naziv (HR): Društvo za podvodna istraživanja MINA / DPI MINA
Naziv / Skraćeni naziv (IT): Societa per l’esplorazioni subacquee MINA / SES MINA
Naziv / Skraćeni naziv (EN): Underwater Exploration Society MINE / USE MINE

Ciljevi: dokumentiranje i istraživanje podmorja, rijeka, jezera te speleoloških objekata, kao i ostalih vodom ispunjenih prostora

Područja djelovanja: kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje, socijalna djelatnost, tehnička kultura, zaštita i spašavanje

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi: dokumentiranje i istraživanje podmorja, rijeka, jezera te speleoloških objekata, kao i ostalih vodom ispunjenih prostora, zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, filmska i video umjetnost, razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, društvene i prirodne znanosti, pomoć žrtvama prirodnih katastrofa, neprofesijska filmska djelatnost, suradnja sa srodnim udrugama i organizacijama te druge djelatnosti sukladno čl. 10. Statuta

OIB: 25742263665
Registarski broj udruge: 18002969
Matični broj udruge: 04488792

Statut DPI MINA usklađen ja sa novim Zakonom o Udrugama (NN 74/14) te svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske