UNIQA Radost života – Prijava projekta

bunar_sijana_logoNa natječaj UNIQA – Radost života prijavili smo projekt Bunari – izvor života. Ovim projektom želimo obraditi bunare na području Istre (u ovoj fazi je fokus na Puli i okolici – južna Istra). Cilj je prikupiti što više podataka o povijesti i trenutnom stanju bunara, adekvatno ih dokumentirati te istražiti ronjenjem u samim bunarima te izvršiti analizu vode. Na temelju prikupljenih podataka sastaviti ćemo bazu bunarskih objekata te, doprinijeti očuvanju i adekvatnoj valorizaciji danas zapuštenih bunara.

Ovom projektu pristupili smo u suradnji sa našim prijateljima i partnerima iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula koji će nam pomoći u terenskom obilasku objekata i prikupljanu podataka kao i svojim vrijednim viđenjem mogućih načina očuvanja ovih objekata.

Više podataka o projektu možete pronaći na stranici UNIQA Radost života – Prijavljeni projekti .

Facebook Comments